افغانی – آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار نردبان
تلفن ۰۹۱۹۷۴۷۲۰۴۲
سوابق کاری افغانی هستم – “چهل و یک” ساله‌م هست – دارای مدارک اقامتی – سواد در حد دیپلم – آشنا به تایپ کامپیوتری، اینترنت و رانندگی.
موتورسیکلت هم دارم.

برای ساعات ۹ تا ۱۷ آماده به انجام هر نوع کار سبک هستم.

نگهبانی
تحصیلداری
انبارداری سبک
دفتری
و…

ممنون

✖ متأسفانه قادر به انجام کارهای سنگین، امور بازاریابی، دستفروشی و مسائل نِتورکینگ نیستم.

سایر مهارتها
افغانی – آماده به کار

پیمایش نوشته