تهران تهران استخدام نظافتچی و سرایدار قبلیبازگشتبعدی جویای کار ،سرایداری،نظافت چی ،نگهبان

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار سعادت اباد
تلفن ۰۹۰۳۶۴۷۵۹۴۰
سوابق کاری متاهل ۳۷ساله با دوفرزند اماده انجام خدمات منزل ومدارس و سرایداری
سایر مهارتها
تهران تهران استخدام نظافتچی و سرایدار قبلیبازگشتبعدی جویای کار ،سرایداری،نظافت چی ،نگهبان

پیمایش نوشته