کارشناس حسابدار مالی خانم آماده همکاری(جویای کار)

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار نارمك
تلفن ۰۹۱۹۴۲۰۱۵۹۱
سوابق کاری آشنایی کامل به سیستم اداری و نرم افزارهای حسابداري و کليه سندهاي حسابداري و تسلط به تحرير دفاتر
رسمي)روزنامه و کل( و اظهارنامه مالياتي و کليه فاکتورهاي رسمي خريد و فروش ) در حال حاضر جمعدار اموال و املاک و مسئول قراردادها در شهرداري
سایر مهارتها
کارشناس حسابدار مالی خانم آماده همکاری(جویای کار)

پیمایش نوشته