جویای کار روانشناسی

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار ونك
تلفن ۰۹۱۴۹۱۰۳۸۰۷
سوابق کاری ینجانب لیسانس روانشناسی عمومی و دانشجوی روانشناسی تربیتی مایل به همکاری با شغل های مرتبط با رشته ام دارای دوره های مشاوره قبل و بعد از ازدواج اتاق اینه کودکان استثنایی اعتیاد و سابقه ی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی و … که بصورت تمام وقت و آشنابه کامپیوترپاره وقت اماده همکاری میباشم ۰۹۳۷۲۸۶۵۴۱۰
سایر مهارتها
جویای کار روانشناسی

پیمایش نوشته