آرایشگر آقا درمنزل ومحل کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار بازار
تلفن ۰۹۳۵۲۱۱۵۲۶۳
سوابق کاری افرادی که درمنزل ومحل کار خودشان نیازبه آرایشگر. مرد دوداشته باشند ۲۰سال. تجربه. آماده خدمت رسانی در تمام نقطه. تهران هستم
سایر مهارتها
آرایشگر آقا درمنزل ومحل کار

پیمایش نوشته