کارگر ماهر اماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار رازي
تلفن ۰۹۱۹۴۱۰۹۳۰۳
سوابق کاری شخصی کار کن اچار فرانسه جویای کار از ساعت ۱۶به بعد تا صبح
سایر مهارتها
کارگر ماهر اماده به کار

پیمایش نوشته