اماده ب کار در ایام تعطیلات نوروز

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار بهارستان
تلفن ۰۹۱۳۲۷۲۳۰۳۳
سوابق کاری انجام کلیه امور از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین…… شهرستانی ام
سایر مهارتها
اماده ب کار در ایام تعطیلات نوروز

پیمایش نوشته