راننده پایه یک جویای کار

نام
شهر ارومیه
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار اروميه
تلفن ۰۹۱۴۹۷۰۳۰۷۴
سوابق کاری راننده پایه یک ، بامدارک کامل ( کارت هوشمند و دفترچه ترانزیت ) غیرسیگاری و دود و دم ، باتجربه کارکرد باکشنده های نسل جدید وبا تریلی های ، چادرترانزیت ، کمپرسی ویخچالی ، آماده بکار میباشم ، اولویت کاریم تریلی یخچالیست ،
سایر مهارتها
راننده پایه یک جویای کار

پیمایش نوشته