گچ کار آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار پرند
تلفن ۰۹۳۶۵۷۵۸۴۶۰
سوابق کاری کلیه کارهای گچکاری کلی وتعمیرات درهرنقطه تهران وحومه پذیرفته میشود
سایر مهارتها
گچ کار آماده به کار

پیمایش نوشته