جویای کار ازاد

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی كارشناسي
محدوده ی کار طبرسي
تلفن سلام دارای لیسانس رواشنشاسی عمومی هستم متاهلم و اماده همکاری در زمینه رشته ام هستم در ضمن دوسال خدمتم در اموزش و پرورش بوده یعنی سرباز معلم بودم با توجه به شرایط که حضوری اعلام میکنم دنبال کار ازاد میگردم
سوابق کاری سلام دارای لیسانس رواشنشاسی عمومی هستم
متاهلم و اماده همکاری در زمینه رشته ام هستم در ضمن دوسال خدمتم در اموزش و پرورش بوده یعنی سرباز معلم بودم با توجه به شرایط که حضوری اعلام میکنم دنبال کار ازاد میگردم
سایر مهارتها
جویای کار ازاد

پیمایش نوشته