آماده کار با گواهی نامه پایه دو

نام
شهر اردبیل
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار ابهر
تلفن ۰۹۳۸۸۱۰۷۲۷۱
سوابق کاری جهت کار در شرکت‌ها وادار جات دولتی
سایر مهارتها
آماده کار با گواهی نامه پایه دو

پیمایش نوشته