راننده پایه یک با سابقه کار بالا

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار زرين شهر
تلفن ۰۹۱۳۱۳۶۶۰۵۴
سوابق کاری اماده رانندگی باهرماشینی کشنده باری لبه دار کمرشکن فرقی واسم نداره
سایر مهارتها
راننده پایه یک با سابقه کار بالا

پیمایش نوشته