جوان جویای کار

نام
شهر مشهد
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار نيشابور
تلفن ۰۹۰۱۲۹۷۲۸۶۴
سوابق کاری جوانی هستم ۲۰ ساله دارای گواهی نامه پایه سه وماشین وانت بار.دارای مهارت فنی اماده همکاری می باشم.قابل توجه فقط در استان خراسان رضوی وشهری های خود استان
سایر مهارتها
جوان جویای کار

پیمایش نوشته