دنبال کار برای شب عید هستم

نام
شهر ساری
مدرک تحصیلی زير ديپلم
محدوده ی کار امل
تلفن ۰۹۱۱۵۸۳۲۰۸۸
سوابق کاری یه کار خود تو شب عید میخواهم و برای هر کاری آماده هستم …
سایر مهارتها
دنبال کار برای شب عید هستم

پیمایش نوشته