اماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار جنت اباد
تلفن ۰۹۰۳۵۳۳۱۱۷۸
سوابق کاری باسلام اینجانب امادگی کار در شرکتها رو بعنوان نیروی حراست و همچنین انجام کارهای داخل و بیرون از شرکت را دارم.گواهینامه موتور و ماشین را دارم.مدرک کامپیوتر ICDL را دارم.
سایر مهارتها
اماده به کار

پیمایش نوشته