نقاش آماده به کار

نام
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار بهارستان
تلفن ۰۹۱۳۷۸۸۰۲۰۶
سوابق کاری نقاش آماده به کار هستم و در همه امورات نقاشی وارد
سایر مهارتها
نقاش آماده به کار

پیمایش نوشته