راننده پایه یک با مدارک کامل ۳۳ ساله جویای کار

نام
شهر همدان
مدرک تحصیلی ديپلم
محدوده ی کار همدان
تلفن ۰۹۰۵۳۷۱۶۷۳۹
سوابق کاری ۱۰ سال سابقه کار
۶ سال سابقه پخش غذایی و دارویی
آماده همکاری
سایر مهارتها
راننده پایه یک با مدارک کامل ۳۳ ساله جویای کار

پیمایش نوشته