حسابداری بیمه و مالیات در اسرع وقت

نام حامد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
حقوق درخواستی
تلفن ٠٩١٢٢٩٧٧٣٧٧
سوابق کاری
سایر مهارتها انجام کلیه امو حسابداری (دفتر دوم و دفتر دارایی )
لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه
بستن و جمع کردن حساب ها
ارسال حسابدار به محل فعالیت
و سایر خدمات مالی
حتی شهرستان های اطراف
حسابداری بیمه و مالیات در اسرع وقت

پیمایش نوشته