آماده همکاری جهت مشاوره مالی۳۴ساله اراک

نام حسین کاشانی
شهر اراک
مدرک تحصیلی ارشد
محدوده ی کار اراک
تلفن ۰۹۱۹۰۵۱۰۲۲۹
سوابق کاری ۱۴سال سابقه کار در شرکتهای تولیدی
سایر مهارتها
آماده همکاری جهت مشاوره مالی۳۴ساله اراک

پیمایش نوشته