انجام امور اداری وثبتی

نام حسین کاشی
شهر اراک
مدرک تحصیلی ارشد مدیریت
محدوده ی کار مرکزی
تلفن ۰۹۱۸۶۰۱۳۷۳۳
سوابق کاری انجام کلیه امور ثبتی واداری شرکتها
سایر مهارتها
انجام امور اداری وثبتی

پیمایش نوشته