کارشناس کنترل کیفیت

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی لیسانس یا فوف دیپلم
محدوده ی کار جاده مخصوص
تلفن info.employ97@gmail.com
سوابق کاری کارشناس یا کاردان مکانیک با گرایش ساخت و تولید آشنا با مبانی کنترل کیفیت جهت کار در یک واحد تولیدی در محدوده جاده مخصوص
ارسال رزومه: info.employ97@gmail.com
سایر مهارتها مسلط به نقشه خوانی، استفاده از ابزارهای اندازه گیری
کارشناس کنترل کیفیت

پیمایش نوشته