آماده همکاری و یادگیری کار هستم

نام محمد موسوی
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار اراک
تلفن ۰۹۱۸۶۰۱۳۷۳۳
سوابق کاری دانشجوی مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران
سایر مهارتها
آماده همکاری و یادگیری، لیسانس نساجی هستم

پیمایش نوشته