راننده پیکان وانت

نام میرکمالی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار شهر ري و حومه
تلفن ۰۹۱۹۲۰۱۶۷۹۵
سوابق کاری
سایر مهارتها راننده پایه یک بازنشسته با وانت باردو دوگانه سوز آماده همکاری در شهرری و حومه می باشد.
راننده پیکان وانت

پیمایش نوشته