جویای کار

نام جوانمرد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۹۴۸۸۹۶۹۹
سوابق کاری جوانی هستم که جویای کار در منزل و مشاغل خانگی و یا مونتاژ کاری یا پیشنهادات خاص در این حوزه میباشم.
سایر مهارتها
جویای کار در منزل و مشاغل خانگی هستم

پیمایش نوشته