بازنشسته آماده به همکاری

نام داود دمساز
شهر اراک
مدرک تحصیلی دیپلم
محدوده ی کار متفرقه
تلفن ۰۹۲۲۱۵۸۷۳۵۲
سوابق کاری بازنشسته آقا ۵۴ساله هستم، آشنا به مناطق ۲۲ گانه تهران و کل کشور، دارای روابط عمومی خوب، ساکن غرب تهران، آماده ی همکاری در همه ی زمینه ها
تماس:۰۹۲۲۱۵۸۷۳۵۲
سایر مهارتها
بازنشسته آماده به همکاری هستم

پیمایش نوشته