آماده همکاری جهت رانندگی و کار پاره وقت

نام سیاوش اسدی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۰۳۳۲۰۳۶۳۵
سوابق کاری
سایر مهارتها ینجانب جوان ۳۵ ساله و دانشجوی دانشگاه قم و ساکن کرج و باتجربه در رانندگی ،آماده همکاری به صورت پاره وقت جهت رانندگی
آماده همکاری جهت رانندگی و کار پاره وقت

پیمایش نوشته