جویای کار پرستاری

نام شرکت پرستاری همزیستان پارس
شهر تهران
مدرک تحصیلی دیپلم
محدوده ی کار صادقیه
تلفن ۰۲۱۴۴۲۳۶۷۴۵
سوابق کاری با سلام
نیاز به پستار خانم برای سالمند تنها پوشکی
۰۲۱۴۴۲۳۶۷۴۵
سایر مهارتها
جویای کار پرستاری

پیمایش نوشته