کارهای ساختمانی-بنایی

نام محمد رضایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران-سمنان-قم و حومه
تلفن ۰۹۱۹۱۳۲۳۸۴۱
سوابق کاری
سایر مهارتها کارهای ساختمانی و بنایی پذیرفته میشود
گچ خاک-سفید-کاشی و سرامیک-سفت کاری-تیغه چینی
به قیمت روز
کارهای ساختمانی-بنایی

پیمایش نوشته