آگهی جویای کار

نام رضا
شهر تهران
مدرک تحصیلی محمدی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۴۷۵۱۵۱۵
سوابق کاری ۱۲ سال مسئول اداری در قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء(ص).مسئول حقوق و دستمزد . مسئول بیمه تامین اجتماعی. مسئول کارگزینی آشنا به ورد و اکسل در سطح خیلی خوب.مسلط به برنامه ساعت زن علم و صنعت . مسلط به برنامه تهیه لیست تامین اجتماعی . مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی . دارای ندرک حقوق و دستمزد همکاران سیستم
سایر مهارتها ۱۲ سال مسئول اداری در قرارگاه مهندسی خاتم الانبیاء(ص).مسئول حقوق و دستمزد . مسئول بیمه تامین اجتماعی. مسئول کارگزینی آشنا به ورد و اکسل در سطح خیلی خوب.مسلط به برنامه ساعت زن علم و صنعت . مسلط به برنامه تهیه لیست تامین اجتماعی . مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی . دارای ندرک حقوق و دستمزد همکاران سیستم
آگهی جویای کار

پیمایش نوشته