برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام سلمان ابراهیمی
شهر بوشهر
مدرک تحصیلی مهندسی نفت
محدوده ی کار کنگان
تلفن ۰۹۱۷۹۳۳۹۰۷۹
سوابق کاری پتروشیمی مروارید به مدت ۱ سال
پتروشیمی دماوند به مدت ۱٫۵ سال
سایر مهارتها دفتر فنی
بازرس جوش
نقشه برداری
برنامه ریزی و کنترل پروژه

پیمایش نوشته