آماده به کار کارشناس ارشد روان شناسی

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی كارشناس ارشد روانشناسي
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۰۴۶۶۷۵۵۹
سوابق کاری
سایر مهارتها کارشناس ارشد روان شناسی بالینی . آماده همکاری با مراکز درمانی
ارایه مشاوره در حیطه های : افسردگی ، اضططراب ، وسواس، مشکلات بین فردی
مشاوره پیش از ازدواج و انجام تست های شخصیت ، پیش از ازدواج و … مشاوره حضوری
۲- و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی جهت کار نیمه وقت
آماده به کار کارشناس ارشد روان شناسی

پیمایش نوشته