جوياي كار پاره وقت در زمينه مشاوره مالي و مالياتي و حسابداري

نام مهدي گودرزي
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸
سوابق کاری انجام کلیه امور مالی حسابداری مشاوره تهیه و تنظیم صورت های مالی و مالیاتی و بیمه و انجام دفائیه و اخذ مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده و مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی پاره وقت استان تهران و شهرک های صنعتی حومه – مهدی گودرزی ۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸ با تجربه از سال ۸۳ تا کنون در این زمینه .
تهیه و اجرا روند و رویه های مالی و اداری و تدوین کنتلرهای داخلی برای سایر شرکت ها و کارخانجات و آموزش واحد مالی و هیئت مدیره در رابطه با سایر موارد بیمه و مالیات و ارزش افزوده .آموزش کاهش هزینه و افزایش سود و کاهش مالیات و حق بیمه .

حسابداری مالیاتی حسابداری بیمه مشاور مالیاتی مشاوره بیمه خدما حسابداری مالیاتی مشاوره مالی و مالیاتی حسابداری بیمه تامین اجتماعی حسابداری مفاصا حساب حسابداری مالیات ارزش افزوده مشاور اظهارنامه حسابدار اظهارنامه مالیاتی مشاور و حسابداری چاره وقت بیمه و مالیات.مشاوره مالی حسابرسی سالانه تهیه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر حسابداری دفائیه اظهار نامه مالیاتی و دفاتر قانونی تحریر دفاتر حسابداری و اظهارنامه مالیاتی جمع آوری و ثبت اسناد معوق و تهیه اظهارنامه مالیاتی بروزرسانی حسابها حسابداری پاره وقت مدرس حسابداری کاربردی
مهدی گودرزی -۰۹۳۵۴۵۴۸۶۲۸
(لطفاباسابجکت فارسی مشخص نمائید) GOODARZI02@YAHOO.COM
پیغامبگزارید

سایر مهارتها
جوياي كار پاره وقت در زمينه مشاوره مالي و مالياتي و حسابداري

پیمایش نوشته