خط کشی خیابان.پارکینگ.محوطه

نام مهدی یاوری نژاد
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۱۲۲۷۹۰۸۲۱
سوابق کاری
سایر مهارتها خط کشی پارکینگ هاوپایانه هاوشماره گذاری بارنگهای ترافیکی(سردودوجزیی )
خط کشی محوطه های کارخانجات.ورزشگاه ومجتمع های مسکونی
– اجرای انواع خط کشی جاده وخیابان بو سیله اکیپ مجرب برای رنگ سرد (آکرولیک …) بامصالح و یا بدون مصالح .
– اجرای کلیه خطوط عابر پیاده و نوشتار های مرسوم بوسیله رنگهای سرد و دو جزئی در سطح خیابان و جاده
– طراحی و آکس گیری کلیه محورها
– ساخت و راه اندازی انواع دستگاه های خط کشی جاده .
خط کشی خیابان.پارکینگ.محوطه

پیمایش نوشته