جویای کار در یاسوج هستم

نام ظهراب امیرنیا
شهر یاسوج
مدرک تحصیلی کاردانی
محدوده ی کار یاسوج
تلفن ۰۹۳۸۶۹۱۹۲۹۶
سوابق کاری
سایر مهارتها کارگر برقکار ساختمان درجه ۳
کارور PLCدرجه۲
جویای کار در یاسوج هستم

پیمایش نوشته