مدیر کارخانه،مدیر تولید ،مدیر کنترل کیفیت

نام پرویز جوانمردیان
شهر تهران
مدرک تحصیلی شیمی کاربردی لیسانس گرایش پلیمر و آرایشی بهداشتی
محدوده ی کار تهران ،کرج
تلفن ۰۹۱۲۵۸۰۲۱۸۵
سوابق کاری مدیر تولید و کنترل کیفیت،در صنعت تولید فیلم PE و چاپ و بسته بندی
مدیر تولید بمدت ۲۱سال در صنعت تولید فیلمBOPP
سایر مهارتها طی دوره آموزش ایزو ۹۰۰۰و سر ممیزی
مدیر کارخانه،مدیر تولید ،مدیر کنترل کیفیت

پیمایش نوشته