جویای کار در نیروگاه می باشم

نام امیر سعیدی
شهر تهران
مدرک تحصیلی تهران
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۸۹۰۷۳۰۳۶
سوابق کاری با سلام جوانی هستم جویای کار در نیروگاه بنده چند سال در پروژه های تعمیرات نیروگاهی کار کرده وتجربیاتی در این زمینه دارم انجام کار روتین وکارخدماتی در نیروگاه در صورت لزوم تماس بگیرید .تلفن۰۹۱۸۹۰۷۳۰۳۶سعیدی لطفا فقط نیروگاهی تماس بگیرد با تشکر
سایر مهارتها
جویای کار در نیروگاه می باشم

پیمایش نوشته