جویای کارفنی

نام محمدرضافتاحی
شهر اصفهان
مدرک تحصیلی کاردانی مکانیک گرایش تاسیسات
محدوده ی کار اصفهان وحومه
تلفن ۰۹۳۵۶۷۹۵۵۴۴
سوابق کاری ۴ماه درشرکت فولادصادق سپاهان ،کارورزی درذوب آهن اصفهان
سایر مهارتها مهارت لازم درجوشکاری ،برشکاری ،برقکاری
جویای کارفنی

پیمایش نوشته