آماده همکاری هستم

نام مهاجر
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۹۲۲۲۱۲۸۴
سوابق کاری بازنشسته دولتی با ۳۳ سال سابقه مسئولیت و مدیریت در سازمانها و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی که در مواقعی بعضی از شرکتها بیش از ۳۰۰۰ نفر پرسنل داشته اندو حوزه فعالیتشان در کل کشور بوده است . آماده همکاری در شرایط سخت کاری برای خدمت مدیریتی در کارخانجات ، کشت وصنعت ها ، و شرکتها و مراکز بزرگ تولیدی ، در کلیه نقاط کشور میباشم . توجه شود که حقوق ودستمزد در درجه سوم اهمیت است .
سایر مهارتها
آماده همکاری هستم

پیمایش نوشته