آماده به کار مدیریت

نام فرشته پیری
شهر کرج
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
محدوده ی کار مدیریت ، مدیریت آموزش
تلفن ۰۹۳۵۵۰۳۵۸۶۱
سوابق کاری ۱۰ سال سابقه کار مدیریت
سایر مهارتها
آماده به کار مدیریت

پیمایش نوشته