فروشنده بازاریاب حرفه ای سابقه طولانی (فروش گرم، فروش سرد)

نام محمد
شهر تهران
مدرک تحصیلی سیکل
محدوده ی کار پاکدشت، ایوانکی، سمنان، دامغان، شاهرود
تلفن ۰۹۱۲۰۹۷۷۵۵۱
سوابق کاری پخش پروتئین،پخش شوینده،آرایشی وبهداشتی.غذایی، خشکبار، فروش گرم با پیکان وانت مسقف، فروش در زمینه اسباب بازی، بازاریاب شرکت کاله آمل. مغازه داری در زمینه غذایی و…
سایر مهارتها فروشندگی. صندوق داری، مدیر فروش، بازاریابی.
فروشنده بازاریاب حرفه ای سابقه طولانی (فروش گرم، فروش سرد)

پیمایش نوشته