استخدام منشی دورکار

نام رضایی
شهر تهران
مدرک تحصیلی مهم نیست
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۰۶۳۹۹۸۶۲۲۰۵۷۶
سوابق کاری به یک منشی دورکار خانم برای کار در منزل به صورت آنلاین نیازمندیم.
حقوق اداره کار.
با شماره واتسپ ذیل تماس بگیرید.
۰۰۶۳۹۹۸۶۲۲۰۵۷۶
سایر مهارتها کامپیوتر در حد مبتدی
استخدام منشی دورکار

پیمایش نوشته