آماده به کار (استخدام) برای نگهبان ولابی من

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۳۰۴۱۲۱۲
سوابق کاری سن ۴۰ قد ۱۸۰ دیپلمه
دارای کارت پایان خدمت
آشنا به امور نگهبانی وانتظامات
دارای ضامن معتبر در صورت نیاز
آماده همکاری جهت نگهبان یا لابی من برای اماکن مختلف
تلفن تماس ۰۹۳۵۳۰۴۱۲۱۲
سایر مهارتها
آماده به کار (استخدام) برای نگهبان ولابی من

پیمایش نوشته