راننده پایه یک تریلی (آماده به کار هستم )

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۵۲۳۸۶۲۵۷
سوابق کاری راننده پایه یک تریلی با مدارک کامل (آماده به کار هستم )
سایر مهارتها
راننده پایه یک تریلی (آماده به کار هستم )

پیمایش نوشته