اخذ نمایندگی فروش

نام آیرود الکترونیک آریا
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار کل کشور
تلفن ۰۹۱۹۴۴۸۶۶۹۵
سوابق کاری فروش دستگاه های ردیاب خودرو
سایر مهارتها
اخذ نمایندگی فروش

پیمایش نوشته