جوشکار آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۶۸۴۸۸۶۰
سوابق کاری جوشکار آماده به کار تمام وقت
سایر مهارتها
جوشکار آماده به کار

پیمایش نوشته