راننده آماده به کار

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۳۶۳۳۷۴۳۴۹
سوابق کاری بازنشسته فعال با خودرو mvm x33 ، تمیز و دارای طرح ترافیک و محدوده آلودگی هوا آماده همکاری به صورت تمام وقت و در اختیار
جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۰۴۳۳۱۵۵۱ تماس بگیرید.
سایر مهارتها
راننده آماده به کار

پیمایش نوشته