جوان جویای کار

نام
شهر اراک
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار تهران
تلفن ۰۹۹۴۴۴۵۹۶۵۳
سوابق کاری گوهینامه دارم
پایان خدمت
۲۸ساله
لیسانس مهندسی شیمی
ورزشکار مخالف دود دم
بسیار فنی بخصوص ماشین
شهرستانی هستم رشت ام
اگه کسی کار مرتبت با مدرکم داشت بهتر
نبودم مهم نیست پیشنهادتون رو بفرمایین
سایر مهارتها
جوان جویای کار

پیمایش نوشته