مدیر فروش آماده به کار

نام
شهر کرج
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۰۸۵۳۷۶۸۵
سوابق کاری آماد به همکاری در کرج یا تهران
آشنای کامل
آشنایی به سیستیم فروش
مدیریت برنامه ریزی و اجرای سیستم بازاریابی
۱، اخذ نمایندگی ۲ ، عمده ۳ ، بخش موریرگی
امور مالی
آشنای کامل به سیستم حسابداری صنعتی و تولید
مدیرتی
جذب سهم بازار مصرف و خدمات
جذب مشتری هدف
کسر هزینه ها و بی هدف
تحقیق بازار هدف
استخراج معدل برند و یا خدمات
ایجاد بازار
آشنای کامل به تبلیغ در شبکه های اجتماعی و کسب سهم بازار
اینجانب مرد ساکن کرج متولد ۱۳۴۵ لطفا
پیامک ارسال کنید
۰۹۱۰۸۵۳۷۶۸۵
سایر مهارتها
مدیر فروش آماده به کار

پیمایش نوشته