لیسانس مدیریت بازرگانی (آماده به کار)

نام
شهر تهران
مدرک تحصیلی
محدوده ی کار
تلفن ۰۹۱۲۰۸۸۰۷۷۶
سوابق کاری لیسانس مدیریت بازرگانی (آماده به کار)
اینجانب آقا لیسانس مدیریت بازرگانی
با ۳۰ سال سابقه در امور بازرگانی(خرید و فروش)
و پیگیری های اداری و همچنین به صورت ماموریت به شهرستانها آماده همکاری به صورت تمام وقت
۰۹۱۲۴۵۴۹۷۹۳
سایر مهارتها
لیسانس مدیریت بازرگانی (آماده به کار)

پیمایش نوشته