بازاریاب

نام کارگزاری بانک
شهر تهران
مدرک تحصیلی دیپلم به بالا
محدوده ی کار
تلفن ۶۲۹۹۹۰۱۹
سوابق کاری حداقل یک سال سابقه کاری
سایر مهارتها به یک بازاریاب جهت مناطق اعلامی برای بازاریابی دستگاه کارتخوان نیازمندیم
شرایط:
حقوق طبق وزارت کار
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
بازاریاب

پیمایش نوشته